Theo các bác Microsoft hay Google có nhiều máy chủ hơn ạ?