Với Tổng thống Obama, họ đã không cho ông ta hạ cánh ở Philippines. Ông ta bị đối xử rất tồi tệ ở rất nhiều nơi khác nhau. Nhưng đó là chuyện khác. Họ có thể đối xử với ông ta theo cách họ muốn; đó là tùy họ. Nhưng họ không thể đối xử với nước Mỹ bằng một tuyên bố “thật ngu xuẩn” được.”
Source:
Toan Cao - Có thể bạn chưa biết