PC em có cơ số dung lượng ram không dùng đến, theo tìm hiểu khi setup thành ramdisk thì tốc độ đọc ghi rất nhanh, hơn cả ssd (Nhà e đã có ssd rồi). Theo nhu cầu thì em dư tầm 40GB ram ạ.