Vậy nên, đừng đổ lỗi cho thời tiết nữa mà hãy bao bọc tẩy của mình cẩn thận hơn hoặc tách riêng chúng ra.
---
Theo Trí thức Trẻ
Cre sưu tập