update: anh em không vào Subcriptions và đợi đề xuất mà cứ vào trang chủ Youtube thì nó đề xuất mấy cái linh tinh đúng rồi