Hiện tại trên đó chỉ cho chỉnh chất lượng video, mà người nói thì chậm dãi quá, mình sót hết cả ruột ạ.
Thank all, chúc ace ăn tết zui zẻ!