Các chuyên gia tư vấn xem có nên tách camera ra một hệ thống riêng không
1. Hệ thống ban đầu
2. Hệ thống định tách
Mạng chia vlan. Camera đang 1 vlan riêng
Ps: các bác chuyên cam cho e hỏi phát. Cam h265+ 3m khi xem online có tốn dung lượng mạng không