Giờ mới rảnh háng, các bác có ai muốn nhận hàng thanh lý của đơn vị e ko ah, 1 ngày thu dọn được từng này ah