n
Em đang cài Remote Desktop của Microsoft trên điện thoại để điều khiển máy tính. Nếu dùng chung mạng Lan thì kết nối được. Nhưng nếu dùng mạng internet khác thì không được. Em có tìm hiểu thì cần phải forward router hoặc dùng VPN. Cái forward router thì em bó tay vì không đăng nhập được vào admin của mạng. Còn dùng VPN em thử theo các bài trên mạng thì làm hoài không được.
Anh chị nào biết cách cái đặt VPN để có thể dùng Remote Desktop trên điện thoại (không cùng mạng Lan) giúp em với. Em cảm ơn nhiều!