n
Có bác nào code dc auto comment youtube không, kiểu như mình có SLL kênh, khi cần cmt video nào thì chỉ việc đưa list các câu comment vào là nó tự làm.