n
hello các bác, có tool nào quét và ban hết member block ad hoặc là member bị xóa acc không ạ?