Hi bác , ai đó có thể giúp mình viết 1 phương trình if else đơn giản như này không,
sơ qua thì mình có 1 cái null, khi null di duyển tọa độ y( chiều dọc )
thì khi đi ngang qua các đối tượng ABCDE thì opacity giảm dần theo , các đối tượng trước null thì vẫn giữ nguyên
nói nôm na là giống như falloff hoặc sương mù...
n