n
Các bác cho em hỏi có phần mềm nào chuyên làm việc như này không:
_ Soạn form mẫu hợp đồng
_ Điền thông tin của khách như họ tên, số cmt, địa chỉ,... vào form mẫu hợp đồng, sau đó xuất file pdf hoặc in ra giấy.
_ Chỉ những người có user-pw mới sửa được form mẫu.
Cảm ơn các bác ))