a e cho hỏi có cách nào loại bỏ gợi ý game trên fb thế này không hoặc thay bằng casci khác cũng dc. Người chăm học như e mà mở lên thấy toàn game dễ bị sa ngã