n
Help me! Nhờ anh em giúp đỡ
Tình hình là mình có tổ chức 1 cuộc mini game giải thưởng được tính theo số điểm dựa vào lượt like, share, comment
Nhưng vấn đề ở chổ có một số người gian lận bằng cách kéo like, share, bot comment nhưng khổ nổi biết vậy nhưng chả làm sao để tính 1 cách chính xác công bằng nhất, mà lượng like, comment, share thì rất nhiều làm kiểu thủ công rất mất thời gian thiếu chính xác có công cụ, phần mềm gì tính chính xác không các bác:
- Mỗi 1 id sẽ được tính điểm một lần khi like, share, comment
- Nếu tài khoản facebook không có avtar, ảnh bìa sẽ không được tính điểm
- Nếu tài khoản facebook hầu như không tương tác sẽ không được tính điểm
- Nếu tài tài khoản facebook được tạo sau thời điểm cuộc thi sẽ không được tính điểm
- Nếu khoản facebook không thuộc vùng địa lý Việt Nam sẽ không được tính điểm
- Ngoài ra nếu cố tình kéo like hay bị người khác chơi xấu thì những lượt like, share, comment đó vẫn không được tính