Ảnh mình ở startup weekend 2014 (Mình mặc áo màu lông chuột và quần jean đen).