p/s: Rất xin lỗi mn nhưng chuyển mục truyện đêm khuya của e chắc sẽ dừng vì face nó báo spam bài viết bài này mà đăng đk lên thì buồn ghê... haizz