n
Chào các bác, các bác cho em hỏi có cách gì thoát hàng loạt nhóm trên facebook không?
Em bị bạn khác thêm vào mấy trăm nhóm giờ thoát tay từng nhóm đuối quá