Chào các Anh em trong Group. Em có một con DrayTek Vigor 2110F đã Reset lại nhưng không đăng nhập vào phần quản trị Router được theo Pass mặt định (admin/admin) của nhà sản xuất được, thử các username và pass khác cũng ko vào đc. Xin trợ giúp các A chị có cách nào vào được không ạ. Em đã reset thành công !!!