Nên thi ĐH ngành CNTT ở ĐH Khoa học tự nhiên hay Bách khoa Tp.HCM ?