Chào các bạn, xin phép admin cho mình hỏi một vất đề này với:
(Hoặc tùy chọn những quyền nhất định). Mình có biết là nếu mình vào Local Group Policy > User Rights Assignment và set thủ công thì vẫn đc nhưng khá là lâu, bởi vì mình cần tạo 1 vài group và quản lý liên tục mấy group này (đổi quyền liên tục). Vậy mình hỏi xem có bạn nào biết có tool nào quản lý những cái này hay không ạ ? (theo mình biết thì mấy cái này có thể gán bằng registry được)
Cảm ơn.
n