vậy đã có anh chị em bạn bè nào đã xin được 2 quyền này thì có thể chỉ cho mình cách xin được ko ạ, mình xin cám ơn mọi người nhiều