n
Các tiền bối cho em hỏi nick Facebook của em có người khác đăng nhập và sử dụng như nick của nó luôn, bình luận linh tinh, em cố đăng xuất nhưng không được,đã bật xác minh 2 bước khi đăng nhập nhưng không được,bạn nào biết cách không chỉ giúp mình với?