Đây là chức năng mới vừa dc thêm vào Chrom 78, anh em ai thấy quá phiền thì gỡ ngay nhé